Wielki Post skłania do pochylenia się bardziej nad sakramentem pokuty i pojednania.

Zachęcamy do zapoznania się z pozycją : W JEGO RANACH NASZE ZDROWIE; TEOLOGIA SAKRAMENTÓW UZDROWIENIA

pod redakcją Ks. Krzysztofa Porosło

Szczególną uwagę zwrócił na nas artykuł stanowiący zapis katechezy mistagogicznej głoszonej w czasie rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans przez Tomasza Grabowskiego OP, ks. Krzysztofa Porosło pod tytułem:

SKRUCHA I DZIĘKCZYNIENIE – KATECHEZA MISTAGOGICZNA O SAKRAMENCIE POKUTY

Artykuł ten został zamieszczony pod zakładką Formacji Liturgicznej