Kochani trwa nawiedzenie rodzin DK (obecnie w rejonie Brodnica) przez figurę Niepokalanej – patronki naszego Ruchu, módlmy się o deszcz obfitych łask dla naszych rodzin.

 

Droga Rodzino Wspólnoty Domowego Kościoła!

Dlaczego Nawiedzenie Maryi Niepokalanej w naszej Rodzinie?
Matka Boża jest zawsze z nami i przy nas. Wędrująca po naszych domach
Figura jest przypomnieniem tej ważnej prawdy. Jest także mobilizacją do
wspólnej, małżeńskiej, rodzinnej modlitwy, ale również do odnowienia i
pogłębienia modlitwy osobistej. W swoich domach, najpierw zjednoczeni z
Jezusem, pojednani przez spowiedź i Komunię św., udział w Mszy św., chciejcie
z Matką Bożą mówić o tym, co stanowi codzienność waszych rodzin, bez
pośpiechu, w ciszy domowych ścian, w skrytości własnego serca, może w
czuwaniu i wśród łez, ale z wiarą, że Ona pomoże znaleźć najlepsze
rozwiązanie, że Ona wyprosi potrzebną łaskę. Rodzina jest drogą do zbawienia,
szlachetności, świętości wszystkich pokoleń oraz każdego człowieka w każdym
czasie. Matka Boża chce nas przygarnąć do swojego serca i doprowadzić do
swojego Syna. Na to spotkanie, z Tym bardzo ważnym Gościem w Waszym
domu, w Waszej Rodzinie, może warto zaprosić, dalszą rodzinę, bliskich,
przyjaciół, sąsiadów, tych z którymi ciężko żyć na co dzień … .
Nawiedzenie potrwa jeden – dwa dni. Niech to będzie czas dobrze,
mądrze i owocnie wykorzystany. Nie trzeba, oczywiście, nieustannie trwać
przed Figurą. Życie musi się toczyć swoim normalnym rytmem. I właśnie w to
nasze codzienne, zwyczajne życie wchodzi Matka Jezusa i Nasza. By nas
wspomóc, przypomnieć o sprawach ważnych, a często usuwanych „na później”,
by modlitwy nasze, troski, kłopoty, ale i radości zanieść wraz z nami przed Tron
Boga Wszechmogącego. Niech to będą dobre, udane, owocne dni!
A kiedy Figura podąży dalej, niech zostanie owoc Nawiedzenia.
Jaki?
A to już każdy niechaj sam zdecyduje.
Szczęść Wam Boże!
Ks. Andrzej Jakielski
Wasz moderator diecezjalny