Ruszyła modlitewna sztafeta Ruchu Światło-Życie za Ukrainę. Jest to próba zapewnienia o nieustannej modlitwie w intencji pokoju i sytuacji na Ukrainie. Na każdy dzień akcji jest przyporządkowana jedna diecezja (w porządku alfabetycznym, ale przy zapisach nie trzeba się tym sugerować). W całej akcji chodzi o godzinę modlitwy (polecamy różaniec, ale nie jest to wymóg). Wystarczy się wpisać przez ogólnodostępny formularz Excela w Googlach:

Link do formularza

Link do strony Centralnej Diakonii Modlitwy z opisem akcji

Termin dla naszej diecezji 6 kwietnia 2022