Nietypowy rok, nietypowa sytuacja, dlatego krąg centralny wydał drugi list w tym roku. Zachęcamy, wręcz prosimy wszystkich członków naszej Wspólnoty do przeczytania tego listu i to do przeczytania w całości.

List kręgu centralnego – październik 2020

Jednoczmy się w Panu

Kasia i Marek

para diecezjalna