To tytuł sympozjum zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które odbyło się w gmachu Sejmu RP w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w dniu 18 marca br. Okazją była 30. rocznica narodzin dla nieba czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Głównym organizatorem był poseł Robert Telus, który wraz z małżonką Małgorzatą są aktywnymi członkami Domowego Kościoła w diecezji radomskiej. Opiekunem ich kręgu jest od wielu lat ks. Piotr Turzyński, od 2015 roku biskup pomocniczy w ich diecezji. Wspólnie z nim nadal prowadzą 15-dniowe rekolekcje oazowe. W ubiegłym roku była to oaza w Wilnie oraz w drugim turnusie oaza rodzin organizowana we Włoszech. W bieżącym roku będzie to I stopień oazy rodzin.

Prawie jednomyślna (przyjęta 430 głosami przy tylko 1 głosie sprzeciwu i 1 wstrzymaniu się od głosu) była również uchwała Sejmu RP uznająca szczególną rolę ks. Franciszka Blachnickiego w życiu naszego narodu w czasach niewoli komunistycznej. Wyjątkowy był też sam klimat sympozjum, które zgromadziło oazowiczów ze wszystkich zakątków Polski i z zagranicy. Zachęcam do osobistego wysłuchania referatów dostępnych na podanej wyżej stronie internetowej Sejmu RP.

Po zakończeniu sympozjum w sejmie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.

 

Trzecia część spotkania odbyła się w Sali Pod Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju znajdującego się również przy Placu Trzech Krzyży. Była to uroczysta Gala „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie” w ramach której wyróżniono szereg osób i instytucji: premier Beatę Szydło za wspieranie rodzin, Radio Maryja za wieloletnie wspierania idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz idei Domowego Kościoła, Fundację Orszaku Trzech Króli za promocję rodzinnej tradycji świętowania, profesora Bogdana Chazana za obronę nienarodzonych, bpa Adama Wodarczyka za zaangażowanie w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego, grupę „Odwaga” za pomoc terapeutyczną osobom z problemami homoseksualnymi, ks. Jarosława Gąsiorka za przeszczepienie idei ks. Blachnickiego na Ukrainę, Dorotę Seweryn za niestrudzone świadectwo o życiu i działalności ks. Franciszka Blachnickiego oraz Artura Kołaczka za inicjatywy: Samochodowa Randka Małżeńska, Nawigacja w rodzinie i Wirtualna Choinka.

Nie zabrakło czasu na modlitwę w kaplicy sejmowej i możliwości zwiedzenia całego budynku.

Całość sympozjum można obejrzeć tutaj.

 

ks. Wacław Dokurno

 

Fot. Wacław Dokurno