Diakonia Życia jak co roku oferuje nam kalendarz promujący ŻYCIE i RODZINĘ. Bardzo prosimy o nabywanie go, gdyż dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na działalność diakoni.

A oto plany naszej diakonii życia, na które zbiera finanse:

Sympozjum o życiu – w 2021 było  zorganizowane w formie zdalnej sympozjum „Życie – upragnione, niechciane, adoptowane”. W 2022 będzie na żywo. Nie mniej ciekawe. Tytuł nowej edycji podamy później.

Msze święte – co miesiąc odprawiana jest msza święta w intencji ochrony życia poczętego w jednym z toruńskich kościołów. Każdego roku w innym, w 2021 w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Toruniu na Podgórzu, a rok wcześniej w kaplicy szpitala na Bielanach.

Wystawy w kościołach propagujące ochronę życia poczętego. Ostatnio wystawa odwiedzała świątynie brodnickie.

Dzień dziecka utraconego – Organizowany każdego roku w innej parafii w diecezji. To msza św. ze świadectwem i spotkaniem.

Oraz kolejna edycja kalendarza rodzinnego 🙂