Obecność Jezusa uświęciła życie Maryi i Józefa, czyniąc z nich Świętą Rodzinę. Każda Msza św. to obecność żyjącego Jezusa Chrystusa, który zaprasza nas i uświęca. To święty czas, w który zanurzamy historię naszego życia. A Jezus w tej historii pozostawia Swój ślad i jeśli pozwolimy, to On oczyści i uświęci nasze życie.

LITURGIA SŁOWA

Kolekta:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty *i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 3,2-6.12-14)

 

Istnieje niezwykła więź pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. To dar i zadanie. Rodzice opiekują się dziećmi, gdy są małe. A dzieci opiekują się rodzicami, gdy są starzy i słabi. To niezwykły przepływ dobra i miłości, który każdą rodzinę może uczynić świętą. To w rodzinie uczymy się wypełniania przykazania miłości, które zostawił nam Jezus. Tu właśnie miłość przybiera konkretne formy: miłosierdzia, cierpliwości, wyrozumiałości.

 

Czytanie z Księgi Syracydesa

 

Pan uczcił ojca przez dzieci,

a prawa matki nad synami utwierdził.

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,

a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,

a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,

a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.

Synu, wspomagaj swego ojca w starości,

nie zasmucaj go w jego życiu.

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,

nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże.

W. Bogu niech będą dzięki.

 

PSALM(Ps 128,1-2.3.4-5)

 

Czasem trzeba zadać sobie pytanie: Gdzie jest Bóg w moim życiu? Czy jest tylko dodatkiem gdzieś w tle? Gdy umieścimy Boga w centrum naszego życia, odkrywamy sens i bogactwo codzienności. Wszystko zaczyna się od modlitwy, gdzie wsłuchujemy się w wolę Bożą i gdzie otrzymujemy Bożą mądrość. Wtedy odkrywamy, że to, co wydaje się nam zwyczajne, jest nadzwyczajne!

 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

 

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, *

kto chodzi Jego drogami.

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Ref.

 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *

we wnętrzu twojego domu.

Synowie twoi jak sadzonki oliwki *

dokoła twojego stołu. Ref.

 

Oto takie błogosławieństwo dla męża, *

który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *

oglądaj pomyślność Jeruzalem

przez całe swe życie. Ref.

 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3,12-21)

 

Pan Bóg na drodze naszego życia stawia ludzi, dlatego tak ważne są relacje z bliźnimi. Tu odkrywamy prawdę o nas samych. Ile jest w nas cierpliwości, bezinteresowności, zdolności do przebaczania? Mój bliźni, jest często jak lustro, w którym widzę prawdę o sobie. To poznanie nie ma mnie napełniać smutkiem i rozczarowaniem, ale jest zaproszeniem do współpracy z łaską Bożą. Tylko Bóg może przemienić moje serce.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

 

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Kol 3,15a.16a)

 

AklamacjaAlleluja, alleluja, alleluja.

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,

słowo Chrystusa niech w was przebywa 

z całym swym bogactwem.

AklamacjaAlleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA(Mt 2,13-15.19-23)

 

Diament, aby uzyskał blask, musi być oszlifowany. Złoto, aby miało swą cenę, musi zostać oczyszczone. Podobnie jest z naszą drogą do świętości. Każdy jest powołany do tego, aby być świętym. Dlatego Pan Bóg przeprowadza nas przez okres oczyszczenia i próby. To nasza praca w wierze! Świętość rodziny Jezusa, Maryi i Józefa nie oznaczała życia bez problemów. Niepewność, strach, bieda – przechodzili przez to samo, co dotyka każdego z nas. 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Rozważanie:Świętowanie Bożego Narodzenia zakłóca nam dziś przeczucie zagrożenia, jakie pojawiło się ze strony okrutnego Heroda. Zwrócił się on przeciwko ubogiej rodzinie, w której przyszedł na świat Syn Boży. Święta Rodzina została zmuszona do ucieczki. To był jedyny sposób, aby ocalić życie Dziecięcia. Maryja i Józef stali się imigrantami, gdyż w ich ojczyźnie nie znaleźli bezpieczeństwa i spokoju. A pomimo to udało im się ocalić szczęście rodzinne. Zabrali ze sobą niezachwianą pewność, że Bóg im pomoże. Wszystko sprzysięgło się przeciw Nim: ubóstwo, wygnanie, niepewność jutra; a mimo to święci małżonkowie ocalili to, co najcenniejsze – więź miłości silniejszą od zagrożeń i lęków. Współczesna rodzina ma sporo potężnych wrogów. Nie jest w wielu wypadkach „świętą”; brakuje w niej „serdecznego miłosierdzia, miłości, dobroci, pokory, cichości” i wielu innych wartości wymienionych przez św. Pawła (II czytanie), które pomagają szczęściu rodzinnemu. Rodzina ma też wrogów zewnętrznych. I nie chodzi tu tylko o kryzys ekonomiczny, brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa materialnego, ubóstwo. Najwięcej szkodzą rodzinie ci, którzy zniekształcają jej obraz. Niszczą rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny jako ich wspólnoty życia i miłości. Zdrowy rozsądek nakazuje bronić rodziny w takim kształcie, jaki dał jej Bóg. Nie możemy zgodzić się na „atrapy”, „podróbki” lub tanie imitacje życia rodzinnego. Nie możemy pozwolić skrzywdzić rodziny. Straciliby na tym wszyscy – wierzący i niewierzący. Brońmy prawdy o małżeństwie i rodzinie. Drodzy Małżonkowie i Rodzice! Jesteście potrzebni Kościołowi i światu by przez świadectwo życia, życie Łaską sakramentu małżeństwa, życie we wspólnocie Domowego Kościoła, bronić prawdziwego modelu rodziny – na wzór św. Rodziny z Nazaretu.

opr. ks. Andrzej Jakielski

Fot.Archiwum prywatne