Dzień Wspólnoty Rejonu Grębocin odbył się dn. 06.maja.
Rozpoczęliśmy Namiotem Spotkania i Eucharystią. W konferencji ks. Piotr Igielski (moderator rejonu) mówił o miłości małżeńskiej, o wzajemnym oddaniu się oblubieńców. Podał przykład, że jeżeli dwoje ludzi wiosłuje współpracując płyną zgodnie w jednym, obranym kierunku.
Podkreślił jak ważna jest wspólnota małżeńska, która promieniuje na rodzinę i dalej na wspólnotę.
Po mszy św. uczestniczyliśmy w agape, a potem na kręgu dzieliliśmy się tematem „Jestem darem dla wspólnoty”. 
Krystyna i Marek