Chcemy podziękować wszystkim , którzy nas wsparli swoją pracą, dobrym słowem, modlitwą, finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy przetrwać tak ciężkie dla nas chwile. Jesteście dla nas świadectwem Wielkiej Miłości Bożej.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że należymy do tej Parafii, a także do wspólnoty Domowego Kościoła. Żadne słowa nie wyrażą tego, co czujemy w sercu. To doświadczenie pokazało nam czym jest miłość do drugiego człowieka o której naucza nas Jezus Chrystus.
Nasze odczucia najtrafniej oddaje werset z ewangelii św. Mateusza 7,12 – „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”.

 
Serdecznie jeszcze raz dziękujemy, a poniżej załączamy zdjęcie z postępu prac remontowych po pożarze naszego domu.

Sylwia i Sylwek Śmiglewscy
Ostromecko, rejon  I