Z racji wypadającej w tym roku 30. rocznicy śmierci sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, raz w tygodniu przybliżamy jego myśli. Wyborem zajmuje się Tomek Strużanowski.

 
Życie chrześcijańskie powinno mieć charakter walki i zmagania się w obliczu różnych możliwości wyboru. Chrześcijanin musi być ciągle wzywany do decyzji.
 

Ks. Franciszek Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2009

 

 

Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, za: oaza.pl