Z racji wypadającej w tym roku 30. rocznicy śmierci sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, raz w tygodniu przybliżamy jego myśli. Wyborem zajmuje się Tomek Strużanowski.

Jeżeli wzrost chrześcijański nie dokonuje się w konkretnej wspólnocie, to jest to fikcja. To jest właśnie pewna tajemnica, że cały ten „mechanizm” zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy człowiek włącza się, angażuje w konkretną wspólnotę i próbuje tutaj na serio traktować przykazanie miłości.

Ks. Franciszek Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2009

 

 

Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, za: oaza.pl