Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wypełnił
wszystkie obietnice i wprowadził nas w perspektywę
nowego życia – życia w znajomości zamysłu Boga, dzięki
czemu możemy przeżywać zbawienie. Jesteśmy zaproszeni do
udziału w tym wydarzeniu, ono chce nas niejako ogarnąć i
uczynić dziećmi Boga.
Dlatego On sam przychodzi, by tak działać w naszym życiu,
żebyśmy inaczej pojmowali siebie, żebyśmy nie musieli uciekać
przed krzyżem, ale otwarli się na moc, która płynie z Jego
Krzyża i Zmartwychwstania. Jego zwycięstwo na krzyżu,
potwierdzone i objawione w blasku Zmartwychwstania jest dla
każdego z nas. To jest oferta nowego życia.
Krzyż i grób nie są końcem życia, ale początkiem jego pełni.
Paschalna Ofiara Jezusa Chrystusa jest lekarstwem na
wieczność. Ta Ofiara staje się pokarmem, który
podtrzymuje w nas otrzymaną w chrzcie zdolność
tracenia starego życia, by objawiało się Życie Nowe,
skierowane ku wieczności
Owocem paschalnego misterium Jezusa Chrystusa jest
wspólnota, zjednoczenie człowieka z Bogiem i ludzi między
sobą. To o taką wspólnotę modlił się Jezus
przed swoją śmiercią: „ aby wszyscy stanowili
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie
posłałeś
O takie owoce tego Świętego Triduum Paschalnego prosimy
Jezusa dla nas wszystkich
Ewa i Sylwek