„Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.” (Rz 6, 8-9)

 

Niech te święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas czasem prawdziwego odnowienia wiary w miłość Boga Ojca do każdego z nas, w zwycięstwo życia w Chrystusie nad śmiercią, w działanie Ducha Świętego w naszej codzienności. Niech Święta Wielkiej Nocy przepełniają nas radością i nadzieją, niech będą pocieszeniem dla strapionych i umocnieniem dla nas wszystkich w wierze, a także w postawie służby i oddania Bogu oraz bliźnim. 

Czcigodny Sługo Boży ojcze Franciszku – wstawiaj się za nami u Zmartwychwstałego Chrystusa.

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!