Wspólnoto Domowego Kościoła!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia pokoju Chrystusowego,
zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego oraz Opatrzności Bożej. Niech nadchodzący czas przyniesie Wam, jak najwięcej bożych łask, życzymy Wam również, abyście doświadczali bożej mocy każdego dnia i by Pan Jezus zawsze był w Waszych Rodzinach.

Z darem modlitwy

Ks. Jacek Wieczorek

Moderator Diecezjalny DK

Justyna i Krzysztof Marcinkowscy

Para Diecezjalna DK