Fundacja „Powrót do zdrowia”
Zaprasza na
SPOTKANIE WARSZTATOWO-REKOLEKCYJNE
28-30 CZERWCA 2019 r. (piątek-niedziela)
z ks. dr Eugeniuszem Marciniakiem
POWRÓT DO ZDROWIA DUSZY I CIAŁA

Zapisy pod numerem tel.
604-055-420 lub 506-166-934
Podczas rekolekcji i warsztatów:
▪ rozmowy o chorobach duszy
▪ Msza Św. i modlitwa wstawiennicza
▪ produkty pszczele jako Boży dar w leczeniu chorób
▪ degustacja wytworów pszczelich
Koszt uczestnictwa wraz z noclegiem: 180 zł/os. (dla dojeżdżających koszt 140 zł/os.)
Miejsce wydarzenia: Lipnica 8, 87-207 Dębowa Łąka