Sympozjum, które odbywało się 15 maja 2021, jest nagrane i dostępne na platformie Youtube. Oto link:

Zapraszamy. Naprawdę warto.
Czas części:
00:10:55 – Życie upragnione – prelekcja lek. med. Lidii Wardowskiej, specjalisty położnictwa i ginekologii NFP MC (Naprotechnolog)
01:16:00 – Życie niechciane – prelekcja i świadectwo Agnieszki i Kasi z Diakonii Życia w Bydgoszczy
02:24:00 – Życie adoptowane – świadectwa osób adoptujących dzieci

ŻYCIE – upragnione
Prelekcja lek. med. Lidii Wardowskiej, ginekologa i naprotechnologa ze szpitala w Chełmży. Pani doktor jest specjalistą z zakresu NFP MC (Natural Family Planning Medical Consultant).
ŻYCIE – niechciane
Agnieszka i Kasia z Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy opowiadają o trosce o
każde poczęte dziecko i o inicjatywach podejmowanych na rzecz ochrony życia i pomocy
kobietom, które chcą dokonać aborcji.
ŻYCIE – adoptowane
Ostatnia część spotkania poświęcona  świadectwom osób adopcyjnych.