Listy do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół zapoczątkował ks. Franciszek Blachnicki. Zredagował pierwszych 28 numerów. To był sposób jego komunikacji z rozproszoną po kraju wspólnotą.

Dlaczego warto prenumerować, przeglądać i czytać to czasopismo:

  • Daje nam łączność z całą wspólnotą DK w kraju i za granicą.
  • Daje podpowiedzi do formacji, w szczególności do przeprowadzania spotkań.
  • Możemy się dowiedzieć, czym żyje Domowy Kościół.
  • Inspiruje.
  • Wskazuje ważne dla małżeństw i rodzin kwestie z nauczania Kościoła.

 

Jeśli chcecie rozpocząć prenumeratę zgłoście to animatorom. Animatorzy zgłaszają zapotrzebowanie do par rejonowych.

KMK