Wielka radość, bo Bóg narodził się człowiekiem. Pojednał ludzi z Bogiem. Zamieszkał w rodzinie.

Niech zamieszka również w naszych rodzinach, niech jednoczy was. Niech jednoczy  też nas wszystkich we wspólnocie i Kościele. Życzymy Wam przyjęcia Go do swoich serc. 

ks. Dariusz Aniołkowski – moderator diecezjalny DK

Kasia i Marek Kalczyńscy – para diecezjalna