W sobotę 13-tego marca odbyło się w online’owe  spotkanie par diecezjalnych całej Polski z Kręgiem Centralnym. Omówione zostały następujące tematy:

REKOLEKCJE

Rekolekcje są i muszą być organizowane mimo tak wielu niewiadomych. Rekolekcje to dar Ducha Świętego i powinniśmy strzec tego daru. Ważnym jest, aby obecnie odbywały się z obostrzeniami sanitarnymi. Należy przestrzegać wymogów władz państwowych, wymogów władz kościelnych miejsca i wymogów zarządzających ośrodkami. Przestrzegać muszą zarówno uczestnicy i organizatorzy. 

SPOTKANIA W  KRĘGU

Należy zadbać, aby spotkania kręgów odbywały się. Mogą odbywać się w różnej formie – zdalnie, na żywo lub hybrydowo. Zgodnie z obecnymi przepisami osoby zaszczepione nie są wliczane w ograniczenie liczby spotykających się do 5 osób. Najważniejsze, abyśmy szukali sposobów, by być w łączności ze wspólnotą. Oczywiście najlepsze są spotkania na żywo i do takich będziemy wracać po zakończeniu pandemii.

100-LECIE URODZIN KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Niestety nie ma możliwości celebrowania urodzin naszego założyciela na dużych spotkaniach. Przygotowane zostało wiele materiałów filmowych na tę okoliczność. Dostępne są i kolejne będą na:

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/100-lecie-ks-f-blachnickiego/

 

PIELGRZYMKA DO KALISZA

Tradycyjny majowy wyjazd do Kalisza nie będzie możliwy. Pielgrzymki do św. Józefa będą organizowane przez Domowy Kościół na terenie każdej diecezji. (Też zorganizujemy taką w naszej diecezji)

 

WIEŚCI Z DOMOWEGO KOŚCIOŁA ZA GRANICĄ

Wysłuchaliśmy też relacji z sytuacji Domowego Kościoła poza granicami Polski.

Europa Zachodnia

Na terenie Europy Zachodniej działa około 120 kręgów. Najwięcej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kręgi te opierają się o polską emigrację. Pojawiają się zaczątki kręgów już niepolskojęzycznych. Domowy Kościół na Zachodzie rozrasta się – szczególnie w Irlandii i W. Brytanii, mimo że pojawiło się nowe zjawisko rozpadania się kręgów z powodu powrotów do Polski.

Europa Wschodnia

Domowy Kościół na Wschodzie to głównie Ukraina 170 kręgów i Litwa 20 kręgów. Kilka kręgów jest na Białorusi i w Rosji. Ukraina działa już samodzielnie – ma swój krąg centralny. Bazuje na rodowitych Ukraińcach. Litwa opiera się na litewskiej Polonii, ale pojawiają się kręgi prowadzone po litewsku.

Europa Południowa

To przede wszystkim kręgi na Słowacji (60) i Czechach (18). Po kilka kręgów jest w Austrii, na Węgrzech, Bułgarii, we Włoszech. Słowacja ma już 42-letnią tradycję Domowego Kościoła. 

USA i Kanada

Za oceanem też rozwija się Domowy Kościół. W USA jest około 100 kręgów. Pierwsze powstawały 30 lat temu wśród tamtejszych Polaków. Od 10 lat Domowy Kościół w Stanach rozpoczął intensywną amerykanizację tj. wyszedł poza Polonię. W Kanadzie jest 28 kręgów bazujących na emigracji z Polski. 

Łącznie Domowy Kościół za granicą to 530 kręgów w 21 krajach