Fundacja Światło–Życie

oraz

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w Kujawsko-Pomorskim Kongresie „Ku trzeźwości Narodu”

który odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2018 r.

Program:
godz. 10.00 – Msza św. w kościele NMP przy Starym Rynku w Toruniu
– sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
godz. 11.20 – sesja w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko–Pomorskiego
w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 (sala Patio na I piętrze)

Kongres „Ku trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach od 21 do 23 września 2017 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu i parlamentu, władz samorządo-wych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konferencji Episko-patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień spróbujmy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym Województwie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 31.05.2018 pod adresem mailowym: malgorzata.kalaczynska@gmail.com,
lub numerem telefonu: 668-414-378. Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.