W Zamku Bierzgłowskim dniach 15-19.08.2023 r odbyły się rekolekcje ORAR II. Uczestniczyło w nich 15 małżeństw z różnych diecezji, diakonia wychowawcza kierowana przez niezwykle zaangażowaną Monikę Czyża oraz Kasię i Martę, diakonia muzyczna – prowadzona przez Beatę Salomon, jej syna Mateusza oraz wspomagana przez znanego w środowisku bydgosko-toruńskim profesora muzyki, Arkadiusza Kaczyńskiego, brata księdza Marcina. Moderatorami byli Mirka i Henio Cieślińscy, wspomagani przez animatorów Gosię i Pawła Krajnik oraz Kamilę i Marcina Szablewskich, którzy również aktywnie włączali się w prowadzenie konferencji. Natomiast konferencję na temat KWC poprowadzili Justyna i Krzyś Marcinkowscy. Dużą pomocą okazała się na rekolekcjach obecność kleryków, Radka Figurskiego i Jakuba Szymkarewicza, którzy byli zawsze tam, gdzie zachodziła jakakolwiek potrzeba, zarówno podczas posługi liturgicznej jak i w organizacji zajęć dla dzieci. Nasi milusińscy brali czynny udział we Mszy Świętej, śpiewem i gestami wielbili Boga. Niezapomnianym przeżyciem była modlitwa małżeńska poprowadzona wieczorem, gdy noc zaglądała przez okna, nastrojowa muzyka i przepiękne słowa, pozwoliły małżonkom jeszcze raz odkryć czar życia w obecności Boga, zaś nocna adoracja przed Najświętszym Sakramentem i dialog małżeński w plenerze dopełniły doznań duchowych.

Muszę wspomnieć, że uczestniczyło w rekolekcjach 26 dzieci, które naprawdę nie nudziły się, przebywały dużo na świeżym powietrzu, gdyż było ciepło i pogodnie.

Na samym końcu chciałabym wspomnieć o naszym księdzu Marcinie Kaczyńskim. Był dla nas wszystkich wielkim oparciem, zawsze dostępny, uczestniczący we wszystkich zajęciach, głoszący konferencję … Wielkie dzięki Księże Marcinie, Bóg zapłać.

Bóg zapłać wszystkim, którzy byli z nami na rekolekcjach. Niech Wam Bóg błogosławi i pozwoli aby owoce tych rekolekcji były trwałe.