My już jesteśmy po RDW – w Grębocinie. – w spotkaniu wzięło udział 31 osób, prelekcje/prezentację o KWC przeprowadzili Ania i Sławek Sadowscy, swiadectwo dawali również oni i my (Opiłowscy),
Eucharystię specjalnie dla nas poprowadził ks. Aniołkowski (było cudnie), były spokania w grupach i agapa.
Mamy zebranych 13 ankiet i podpisane 3 nowe deklaracje członkostwa w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.
Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.
Ela i Kazik Opiłowscy