W dniach 7-9 grudnia małżonkowie z Domowego Kościoła spotkali się w kościele p.w. św. Józefa w Chełmnie, aby uczestniczyć w Adwentowych Rejonowych Dniach Wspólnoty. Tematem tegorocznego spotkania było WZRASTANIE – DZIEŁO BOGA I CZŁOWIEKA. Wzrastanie w wierze to czas rozwoju, dojrzewania i nowych wyzwań. Czas zostawiania za sobą tego, co dziecinne, by brać odpowiedzialność za siebie, swoją wiarę, swoje wybory, za drugiego człowieka. Pochylając się nad tematem roku: „Młodzi w Kościele”, pytaliśmy o świeżość i dynamizm naszej wiary. Konferencje ks. Tadeusza Miszewskiego i dzielenie się w grupach głęboko poruszyły nasze serca. Uświadomiliśmy sobie, że wzrastanie w wierze nie dokonuje się łatwo i od razu. Należy przyjąć, iż będzie następowało stopniowo. Rozwój jest nam potrzebny, bo życie na ziemi nie jest kresem. Dzięki łasce u Boga, ćwiczeniu pokory, cierpliwości i męstwa możemy osiągnąć cel- wejście w komunię z Panem Bogiem. Narzędziem niech stanie się dla każdego z nas MIŁOŚĆ. Nie pytajmy bez przerwy Pana Boga, co mamy zrobić. Każdy może KOCHAĆ. Dawać nie patrząc na wdzięczność. Nie bójmy się błędów, gdyż są one częścią rozwoju. Wzorem dla nas jest postawa Maryi, która kochała bez reszty i bezinteresownie. Pokorne stawanie w prawdzie, obdarzanie wszystkich i wszystkiego miłością, świadomość, że nic tu na ziemi nie jest nasze, że wszystko pochodzi od Boga, zaufanie Panu, oddanie mu serca, zrezygnowanie z własnego ,,ja” poprzez służbę, poznanie swoich wad i słabości, ufność, że Bóg nas uzdolni, prowadzi w konsekwencji do DZIAŁANIA i WZROSTU w wierze. Zacznijmy przyjmować nowe wyzwania mimo obaw. Głęboko przeżyliśmy Eucharystie. Zgromadzeni tuż przy ołtarzu Pańskim czuliśmy, jak bardzo kocha nas Pan i jak pragnie, byśmy tą miłością chcieli się dzielić i wzrastać w wierze. Podczas piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu otworzyliśmy nasze serca, aby wielbić Pana, dziękować mu i prosić o potrzebne łaski. W niedzielę Beata i Marian z Diakonii Wyzwolenia przybliżyli nam dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka- osobistego daru abstynencji od alkoholu podjętego z pobudek miłości, aby wyzwalać innych od lęku i uzależnień. Poprzedniego dnia usłyszeliśmy poruszające świadectwo Urszuli, która trwa w Krucjacie od wielu lat i czuje moc tego dzieła. Ania i Wiktor opowiedzieli o swoim bezalkoholowym weselu, na którym świetnie bawiła się cała rodzina i
przyjaciele.

Chwała Panu za ten błogosławiony czas.