Młodość to czas ideałów, stawiania sobie szczytnych celów, pierwszych samodzielnych kroków. Czas rozwoju, wzrastania i nowych wyzwań. Czas zostawiania za sobą tego, co dziecinne, by brać odpowiedzialność za siebie, swoją wiarę, swoje wybory, za drugiego człowieka. Pochylając się nad tematem roku: „Młodzi w Kościele”, chcemy pytać w czasie adwentowych Dni Wspólnoty o świeżość i dynamizm naszej wiary.
Maryja, młoda dziewczyna z Nazaretu, jest dla nas wzorem Nowego Człowieka, który przez postawę służby i miłość agape odpowiada najpełniej na wezwanie Pana.

 

 

REJONOWE DNI WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

WZRASTANIE – DZIEŁO BOGA I CZŁOWIEKA
8/9 12.2018 PROGRAM

1. ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY
2. MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
3. KATECHEZA
4. PRELEKCJA O KWC
5. SPOTKANIE W GRUPCH
6. PODSUMOWANIE SPOTKANIA W GRUPACH
7. NAMIOT SPOTKANIA
8. MODLITAWA UWIELBIENIA
9. GODZINA ŚWIADECTWA
10. EUCHRYSTIA
11. AGAPE