W dniach 24-25. bm. w Toruniu odbędzie się IX Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym i Religiom.

Sympozjum rozpocznie się we wtorek, 24.10., i potrwa od 19 do 22:00 – budynek Centrum Dialogu przy pl. bł. ks. S.W. Frelichowskiego. Natomiast 25.10. uczestnicy spotkają się od g. 9:00 na Wydziale Teologicznym UMK. Jednym z zaproszonych gości jest ks. prof. dr  hab. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Agenda:

wtorek 24.10.2017 godz. 19.00-22.00 
Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

19:00 Z jakich źródeł ideologicznych wypływa współczesny potop przemocy i agresji (heglizm, marksizm, neomarksizm, gender itd.)? – ks. prof. dr hab. TADEUSZ GUZ, KUL

środa 25.10.2017 godz. 9:00 -17:30 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK W TORUNIU
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37, sala nr IIIA; obok Klubu „Od Nowa”)

9:00 – otwarcie Konferencji

9:15-9:35 Formy patologii społecznej w nowych ruchach religijnych i sektach – dr Paweł Szuppe, UKSW, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego

9:35-9:50 Zjawisko przemocy występujące w tzw. kontrowersyjnych grupach światopoglądowych lub religijnych i jego karnoprawna ocena– dr Piotr Chrzczonowicz, UMK, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

9:50-10:10 Grupy kultowe a przemoc – refleksje o charakterze ogólnym – dr Joanna Frankowiak, UWM, Katedra Pedagogiki Ogólnej

10:10-10:30 Zaniedbania i przemoc wobec dzieci w nowożytnych kultach (sektach) i ruchach parareligijnych (w tym przemoc seksualna)– dr Beata Skarzyńska-Lijewski, The Aquinas Center of Theology, Atlanta, USA

10:30-10:45 Zbrodnia (nie)doskonała – słów kilka o przemocy emocjonalnej w sektach – dr Joanna Frankowiak, UWM, Katedra Pedagogiki Ogólnej

10:45-11:05 Władza i panowanie nad bliźnim – okultyzm według Éliphasa Léviego – dr Maciej B. Stępień, Towarzystwo Naukowe KUL, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem

11:05-11:35 Dyskusja, pytania do referentów

11:35-12:00 Przerwa kawowa

12:00-12:35 Przemoc instytucjonalna o podłożu religijnym. Czy taką przemoc stosują świadkowie Jehowy wobec swoich wiernych? (ze świadectwem Agaty Szydzik i Tomasza Borawskiego) – Stanisław Chłościński, Centrum Edukacji i Obywatelskich Inicjatyw Społecznych

12:35-12:55 Przemoc w islamie – aberracja czy doktryna? – dr Przemysław Kubiak, UŁ, Katedra Prawa Rzymskiego; Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

12:55-13:10 Przemoc narzędziem zbawienia? Argument siły w Kościele Scjentologicznym– mgr Sergiusz Anoszko, UKSW, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego; Mohylew, Białoruś

13:10-13:25 Helena P. Bławatska a niepokalane poczęcie – analiza błędu – dr Maciej B. Stępień, Towarzystwo Naukowe KUL, Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem

13:25-13:45 Czy chrześcijanin może używać przemocy? Koncepcja przemocy w Starym i Nowym Testamencie oraz w tradycyjnej teologii katolickiej – mgr Mirosław Salwowski, www.salwowski.net; KulturaDobra.pl (przewodnik dla chrześcijan po świecie filmu – http://kulturadobra.pl)

13:45-14:15 Destruktywny wpływ ruchów zielonoświątkowych na tzw. katolicką Odnowę w Duchu Świętym – mgr Michał Murgrabia, twórca kanału internetowego ApologeticumTV

14:15-14:30 Przemoc psychiczna, fizyczna i społeczna w fundamentalnych grupach kultowych. Wskazania dla pracy pomocowej i terapeutycznej – ks. dr Mariusz Gajewski, UP JPII

14:30-15:00 Dyskusja, pytania do referentów

15:00-16:00 Przerwa obiadowa

16:00-16:45 Heglowska dialektyka jako podstawa nowożytnych struktur przemocy – ks. prof. dr hab. TADEUSZ GUZ, KUL, Katedra Filozofii Prawa

16:45-17:30 Dyskusja, zakończenie

 

 

Fot. tyllerhof/flickr.com/CC BY 2.0