Paschalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło -Życie 2024 – (….) w ramach kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła Powszechnego. W naszym rejonie dzień wspólnoty rozpoczęliśmy o godz. 14.00 w kaplicy św. Klemensa od zapalenia świecy i modlitwą do Ducha Świętego – śpiew. Następnie Mateusz Łapiński poprzez krótką refleksje zaprosił do złożenia deklaracji wstąpienia do KWC.

Moderator rejonowy O. Paweł Orzeł wygłosił konferencje na temat Eucharystii jako miejsca urzeczywistnienia Kościoła. Eucharystia jest objawieniem tajemnicy Kościoła, jego epifanią, a zarazem ona tworzy z nas wspólnotę stając się „sakramentem jedności”, ponieważ tu najlepiej „gromadzimy się w jedno”, a ściślej to Pan sam nas gromadzi przy Sobie w Duchu Świętym.

Dzięki zabezpieczeniu opieki nad naszymi pociechami przez grupę studentów od godz. 14.00 do 16.00 udało się z osób, które usłyszały zaproszenie utworzyć dwie grupy. Celem spotkania w grupach była refleksja nad naszym miejscem w kościele – parafii, kościele do którego przynależy moja wspólnota lub innym kościele, w którym czuję się „jak u siebie” .

Kolejny element to Namiot Spotkania indywidualne rozważanie czym jest dla mnie Msza Święta, jak świadomie przeżywam moment przeistoczenia.

Następnie została odprawiona Eucharystia ofiarowana w intencji wszystkich małżeństw z naszego rejonu, której przewodniczył i homilię wygłosił O. Paweł Orzeł. Cieszyliśmy się obecnością moderatora kręgu Św. Rodziny O. Leszka Kapusty. Po Eucharystii i nakarmieniu naszych serc słowem i ciałem Jezusa Chrystusa udaliśmy się na dalsze świętowanie na agapę do sali Św. Kacpra gdzie czekały na nas różne pyszności. Agapa to czas radosnego spotkania ze Wspólnotą .

Dziękujemy wszystkim , którzy przybyli i przyczynili się do uświetnienia tego dnia naszego Wspólnotowego spotkania na chwałę Pana.

niegodni słudzy

Maria i Mariusz Krukar