Ksiądz Sławomir Sobierajski, który posługiwał naszej wspólnocie jako moderator na rekolekcjach oraz moderator kręgu otrzymał dekret proboszczowski do parafii pw. św. Wojciecha w Jabłonowie. Jest to parafia, na której terenie jest klasztor śś. Pasterek, z przepięknym białym kościołem na wzgórzu oraz jest w bezpośrednim sąsiedztwie parafii, gdzie proboszczem jest moderator Ruchu Światło-Życie w diecezji ks. Waldemar Konczalski. Czyż to nie sugeruje, że w tamtym dekanacie powinien powstać krąg?

Życzymy owocnej i radosnej posługi, Księże Sławomirze.

 

A tutaj bez maseczki 🙂

KMK