Czy zastanawialiście się kiedyś, że wśród przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy w Polsce jest wiele osób, dla których odwoływanie się w swojej pracy do wartości chrześcijańskich jest czymś ważnym i realnym? Czy myśleliście o tym, że osoby takie są również we wspólnocie Domowego Kościoła w Polsce? Są też z pewnością obecne w naszej diecezji.

Skąd to przekonanie? Po pierwsze trudno zakładać, że w społeczeństwie w ogromnej większości deklarującym się jako katolickie, akurat sfera biznesu miałaby być wyłączną domeną tej mniejszości, która z chrześcijańskimi wartościami etycznymi jest na bakier; to wbrew prawom statystyki. Po drugie – i to jest ważniejsze – są już w Polsce takie grupy i zrzeszenia, które próbują skupiać tych rozproszonych przedsiębiorców i wspierać ich w etycznym prowadzeniu własnych firm. Jedną z takich inicjatyw są Towarzystwa Biznesowe.

Jeden z twórców Towarzystw Biznesowych mówił o nich tak: „Towarzystwa Biznesowe mają tworzyć klasę średnią, którą łączy fundament wartości, ten sam co zawsze – przywiązanie do cywilizacji łacińskiej i jej dwóch aspektów: katolicyzmu i wolnego rynku.”

Na własnej stronie internetowej Towarzystwa Biznesowe przedstawiają się w następujący sposób: „Wartości i ideały wcielamy w życie w codziennej pracy, biznesie i działalności społecznej. Jednocześnie od czasu do czasu organizujemy również rekolekcje skierowane do osób przedsiębiorczych. Od siedmiu lat budujemy w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, którzy nie wstydzą się swojej uczciwości i przywiązania do wartości. Dlatego podczas spotkań kilka minut poświęcamy na inspirującą lekturę duchową, ściśle związaną z aktywnością zawodową i biznesową. Ponadto na nasze spotkania zapraszamy regularnie przedstawicieli fundacji, dzieł miłosierdzia oraz innych NGO’sów, by opowiedzieli nam o swojej pracy.”

Natomiast w preambule Kodeksu etycznego Towarzystw Biznesowych możemy przeczytać, że „Towarzystwa Biznesowe powstały, aby budować i rozwijać w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, którzy okazują swoją uczciwość i przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Towarzystwa Biznesowe to środowisko skupiające przedsiębiorców, którzy doceniają wkład Kościoła Katolickiego w kształtowanie cywilizacji europejskiej, dlatego bliskie im są takie wartości etyczne jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność.”

Na terenie naszej diecezji próba powołania toruńskiego oddziału Towarzystw Biznesowych miała miejsce trzy lata temu, jednak nie była skuteczna. Wkrótce podjęta będzie kolejna próba zbudowania lokalnego oddziału w Toruniu (inicjator Bartosz Podolski), a tymczasem zainteresowani tą inicjatywą toruńscy przedsiębiorcy uczestniczą w śniadaniach biznesowych w Bydgoszczy. Zapraszamy – dołącz i Ty do ich grona:

Prowadzisz swoją firmę? Prowadź ja razem z Chrystusem! W doborowym towarzystwie!

Zapraszamy na śniadanie Towarzystw Biznesowych w każdą środę o godzinie 08:00 w Restauracji MAESTRA, ul. Marszałka Focha 5, Bydgoszcz (budynek Opery).

Dla osób z Torunia i okolic wspólny transport dla pierwszych 4 osób.

Kontakt: Bartosz Podolski, tel. +48 667 571 900, mail: spotkanie@bartoszpodolski.pl

Więcej informacji na stronie https://towarzystwabiznesowe.pl/

—————————————————-

 

* Tytuł zaczerpnięty z artykułu w „Rzeczpospolitej” z 10 kwietnia 2015 r.

Fotografie zaczerpnięte na prawach cytatu z profilu na Facebooku https://www.facebook.com/TowarzystwaBiznesoweSA/