W sobotę, 16 września, w parafii bł. Marii Karłowskiej, na toruńskiej Skarpie, zebrały się pary rejonowe i para diecezjalna wraz z księdzem moderatorem, aby uczestniczyć w pierwszym w tym roku formacyjnym kręgu diecezjalnym. Wśród zebranych pojawiła się nowa para rejonowa: Ania i Sławek Sadowscy, odpowiedzialni za Rejon IV – Toruń (Bielawy, Grębocin, Kowalewo Pomorskie).

Po rekolekcyjnej przerwie dzielono się sytuacją w poszczególnych rejonach – wszystkim tym, co wydarzyło się od poprzedniego spotkania, które miało miejsce 20 maja br. Ogarnięto modlitwą całą wspólnotę oraz powierzano wszystkie sprawy i troski naszej wspólnoty.

Część formacyjna poświęcona była pochylono się nad realizacją zadań wynikających z posługi pary rejonowej. Dodatkowo zebrani dzielili się spostrzeżeniami wynikającymi z lektury Listu Kręgu Centralnego. Opierały się one na tym, czego mogliśmy dotąd nauczyć się od innych małżeństw w kręgu czy też podczas różnego rodzaju spotkań wspólnoty. Wyrażono także różne nadzieje, z jakimi każdy z obecnych wchodzi w nowy rok formacyjny.

Tradycyjnie, wszyscy rozjechali się do swoich rejonów, aby zmotywowani i umocnieni łaską Bożą posługiwać na rzecz wspólnoty.

Chwała Panu!!!