Nasz brat wspólnotowy Łukasz Guttmann napisał rozważania: „DROGA KRZYŻOWA ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim”.

http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/Droga-Krzyzowa-z-ks.-F.-Blachnickim.pdf

Mieliśmy okazję modlić się tymi rozważaniami podczas naszych wielkopostnych rekolekcji w piątek 12 marca.

Do tej Drogi Krzyżowej zachęca też para krajowa Katarzyna i Paweł Maciejewscy poprzez stronę centralną DK.

Droga Krzyżowa w oparciu o notatki ks. F. Blachnickiego