Poszukiwane są osoby z formacją* Domowego Kościoła mówiące po hiszpańsku. Kapłan z Hiszpanii podejmuje się założyć kręgi Domowego Kościoła w tym kraju. Potrzebuje wsparcia. Jeżeli potraficie mówić w tym języku, to może to dla Was przygoda i Wasz wkład w to dzieło Boże.

Więcej informacji udzielą Maria i Ryszard Karolewscy odpowiedzialni za DK w Zachodniej Europie:

+48 603 176 081

* Formacja podstawowa – czyli po przeżyciu trzech stopni rekolekcji Oaza Rodzin.