W dniach 24-26.02.2017 r. uczestniczyliśmy z mężem w rekolekcjach „Uczniowie z Emaus”, prowadzonych przez ks. Romana Chylińskiego. Rekolekcje poświęcone były Słowu Bożemu – znaczeniu, zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu Słowa w naszym życiu. Na początku prowadzący przybliżył nam etapy wiary, na których możemy znajdować się w obecnej chwili, a których wyznacznikiem jest głębia naszej relacji z Jezusem, otwartość na Jego obecność i Jego Słowo.

Czasem w różnych sferach życia bądź w różnych okolicznościach możemy być na różnych poziomach, ale naszym celem jest dążenie do bycia świadkiem. Drogą do tego jest budowanie coraz głębszej relacji z Bogiem poprzez zapraszanie Go do różnych sytuacji w naszym życiu, otwarcie oczu i serca na Jego obecność.

Na tej drodze jako małżonkowie mamy się wzajemnie wspomagać, czekać na siebie jeżeli trzeba, a jako rodzice – uczyć i przekazywać Słowo Boże naszym dzieciom, karmić je tym słowem poprzez na przykład codzienne czytanie przed snem.

W drugim dniu rekolekcji poznawaliśmy Słowo Boże jako Osobę, poprzez siedem obrazów mówiących nam o działaniu i naturze Bożego Słowa. Ujrzeliśmy Słowo Boże jako lampę, która pokazuje prawdę o człowieku ale go nie potępia, miecz który przenika by oczyścić oraz tarczę chroniącą przed złem, młot kruszący w nas pychę, arogancję, pewność siebie, dumę, kształtujący nasz charakter do Bożych zadań, oraz jako miód, wodę i deszcz, pokarm i ziarno. Był to również dzień dzielenia się działaniem Słowa Bożego w naszym życiu i czasem jaki poświęcamy na kontakt z Pismem Świętym.

Podczas homilii ks. Roman opowiedział nam o siedmiu skutkach Słowa Bożego, które stwarza, rozdziela, zbawia i leczy, napełnia wiarą i nawraca, wypełnia Duchem Świętym, buduje wspólnotę i wskazuje drogę do nieba. Każdy aspekt został opatrzony odpowiednimi fragmentami Słowa Bożego.

Ostatni dzień poświęcony był rozważaniu „siedmiu przykazań Słowa Bożego” czyli praktycznym radom, jak korzystać z Pisma Świętego żeby słuchać, zrozumieć, pojąć i przyjąć Słowo Boga. Bardzo mocno została zaakcentowana konieczność głośnego czytania Słowa Bożego w domu a także ogromna rola ojca w głoszeniu słowa. Wszystkie bardzo bogate treści zostały wyraźnie powiązane z małżeństwem, z naszą wzajemną rolą wobec siebie jako męża i żony, w głoszeniu i słuchaniu Słowa Bożego, przekazywaniu miłości i wiary w Słowo Boga naszym dzieciom. Rekolekcjonista ukazał także zagrożenia płynące z zaniedbań w tej sferze. Rekolekcje zakończyły się pięknym czasem świadectw, w których na prośbę prowadzącego małżonkowie głośno przed całą wspólnotą wyznawali wiarę w to, że Słowo Boże jest żywe i nierzadko ze łzami w oczach mówili o Jego roli w życiu.

Wielką pomocą w przeżywaniu tych rekolekcji była diakonia wychowawcza animowana przez Anię i Tomka. Dzięki oddanym, pełnym pomysłów ciociom i wujkom opiekę miały zarówno maluchy, dzieci kilkuletnie jak i starsze. Dzięki temu rodzice mogli w spokoju serca napełniać się Słowem Boga i treściami ułatwiającymi Jego poznanie.

Dziękujemy Panu Bogu za możliwość udziału w tych rekolekcjach, karmienia się Jego obecnością w Słowie i Eucharystii, ubogacania się świadectwem braci i sióstr ze wspólnoty i wyznania w moc Bożego Słowa i Jego działanie w naszym życiu.

Dziękujemy też ogromnie za osobę księdza Romana, przez którego Duch Święty działa, by docierać do naszych serc (były to już kolejne rekolekcje przez niego prowadzone, w których uczestniczyliśmy – warto, zachęcamy!) i za Elę i Pawła, którzy włożyli tyle serca, czasu i zaangażowania w ich przygotowanie.

Chwała Panu.
Marysia i Marek

Link do galerii zdjęć (fot. Piotr Błaszkiewicz)