Kochani!
Ksiądz Andrzej Ziegert proboszcz Parafii Bł. Marii Karłowskiej i moderator kręgu DK poprowadzi w dniach 20-22 sierpnia / czwartek -sobota/ cykl spotkań rekolekcyjnych na temat:
„Chrystus , Niepokalana i Duch Św. jako drogowskazy człowieka ku dojrzałości chrześcijańskiej”
Spotkania odbędą się w kaplicy przy tej parafii w dniach 20 i 21 sierpnia w godz. 15-20, w dniu 22 sierpnia w godz. 8-16.
W ramach spotkań przewidziane są nabożeństwa, konferencje, modlitwa małżeńska i dialog. Każdego dnia uczestniczyć będziemy w Eucharystii .
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne małżeństwa DK nie tylko z parafii i rejonu.
Maria i Andrzej Kowalik
Małgorzata i Andrzej Boguszewscy