Narodowy Program Trzeźwości, proklamowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds.
Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 11 lutego 2018 roku, pragnie połączyć działania rodziny,
Kościoła, samorządów oraz instytucji państwowych.

Nasz Diecezjalny Kongres chce integrować środowiska z terenu całej naszej diecezji. Celem takiego
spotkania jest zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz dzielenie się doświadczeniami w przeprowadzaniu
konkretnych programów profilaktycznych.

Zaproszenie kierujemy do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych,
do samorządowców, pracowników socjalnych, oraz członków miejskich i gminnych komisji zajmujących się
profilaktyką, księży, katechetów oraz członków ruchów religijnych, do wszystkich, którym leży na sercu
wychowanie młodego pokolenia w klimacie abstynencji od napojów alkoholowych.

Wśród znanych nam osób mocno zaangażowanych w działalność trzeźwościową wraz ze świadectwem
osobistej abstynencji możemy wspomnieć bł. kard. S. Wyszyńskiego, bł. ks. S. W. Frelichowskiego,
sługę Bożego ks. H. Szumana czy harcmistrza i przewodniczącego ZHP gen. J. Hallera.
Duchowym inspiratorem Kongresu jest niewątpliwie czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki,
który podejmując polskie tradycje walki z nałogami zainicjował powstanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
oraz sformułował podstawy nowoczesnej profilaktyki, które zostały przyjęte jako trzon Narodowego
Programu Trzeźwości. Program nawiązuje do hasła: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu,
do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich.

Poprzez spotkania na Kongresie dzielimy się doświadczeniami pracy w działaniach szeroko rozumianej
profilaktyki, aby młodemu pokoleniu (i nie tylko) pomagać w budowaniu życia w prawdziwej wolności.Ks. W. Dokurno

Chęć udziału w Kongresie prosimy zgłaszać telefonicznie: 669 457 385 /Beata Szmania/

DIECEZJALNY KONGRES TRZEŹWOŚCI “KU TRZEŹWOŚCI NARODU”
CHEŁMŻA, 19 LUTEGO 2024 R.

PROGRAM

godz. 10.00
Bazylika Trójcy Świętej ul. Tumska 14
  Msza św. przy relikwiach bł. rodziny Ulmów, którzy z miłości do najsłabszych oddali życie, aby ratować Żydów
godz. 12.00
Szkoła Muzyczna ul. Hallera 25
  Sesja:
    „Czym jest Narodowy Program Trzeźwości.”
Henryk Kowalczyk – parlamentarzysta zaangażowany w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
    „Co udało się zrobić w ramach profilaktyki w szkole.”
Honorata Żeglarka – dyrektor Szkoły Gminnej w Łubiance i przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
    „Co proponuje Kościół w walce z alkoholizmem. Od bł. ks. S. W. Frelichowskiego do sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.”
ks. Waldemar Konczalski – proboszcz i moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
    Świadectwo zaangażowania i plany działalności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w roku 2024.
Maria i Andrzej Kowalik – odpowiedzialni za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Diecezji Toruńskiej