Diakonie powinny działać na zasadzie kolegialnej. W praktyce nie jest to proste zrealizować, ale też niełatwo jest realizować zadania diakoni, gdy rąk jest mało. Z tym zmagają się niemalże wszyscy odpowiedzialni za diakonie.

Niezmiernie cieszy fakt, że do Magdy i Janusza Pieszczek prowadzących diakonię modlitwy dołączyły kolejne małżeństwa i to małżeństwa z różnych rejonów diecezji. Mamy też moderatora tejże diakonii. Posługę tę podjął ks. Witold Ziętarski. Niedawno wyświęcany kapłan, który już jako kleryk działał dla naszej wspólnoty. Obecnie jest moderatorem jednego z kręgów w Grębocinie. Najważniejsze, że widać u niego zapał i chęć wzrostu w modlitwie.

Dnia 7 lutego odbyło się pierwsze spotkanie w tym nowym, powiększonym składzie. Co postanowiono?:

Rozpropagować Sztafetę Modlitwy

Będą akcje Sztafety Modlitwy w poszczególnych rejonach w poszczególnych miesiącach.

Bielany – marzec
Koniuchy – kwiecień
Rubinkowo – maj
Grębocin – czerwiec
Chełmno – lipiec
Brodnica – sierpień
itd.
W tych miesiącach będzie propagowane włączanie się małżeństw z tych rejonów do SzM. Oczywiście można, a nawet wskazane jest dołączanie się do Sztafety również w miesiącu przypisanym do innego rejonu. 🙂
 
Komunikacja intencji do omadlania. 
Chcemy pozyskiwać i przekazywać intencje wspólnoty, aby mogły być objęte modlitwą przez osoby modlące się w intencjach wspólnotowych. Jeżeli chcecie otrzymywać informacje o takich intencjach, to kierujcie się do osób z tej diakonii.
Przy tej okazji spróbujemy zinwentaryzować, jakie grupy modlitewne mamy we wspólnocie i nawiązać z nimi kontakt.
 
Współpraca z Centralną Diakonią Modlitwy
Podjęto decyzję o pozyskaniu wiedzy, co może dać nam Centralna Diakonia Modlitwy.
 
Formacja diakonii
Członkowie diakonii będą rozważać możliwości uczestnictwa w rekolekcjach modlitwy np. ORAM (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy)
 
Kolejne spotkanie, mamy nadzieję, przyniesie kolejne wieści. Wspierajcie tych dzielnych śmiałków w modlitwie, aby oni wsparli też nas wszystkich.
 
O diakonii modlitwy możecie dowiedzieć się więcej w zakładce diakonii.