Z racji wypadającej w tym roku 30. rocznicy śmierci sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, raz w tygodniu przybliżamy jego myśli. Wyborem zajmuje się Tomek Strużanowski.

 
Przeciętny chrześcijanin, jakiego wychowuje dzisiaj katecheza, to człowiek, który ma jakieś religijne pojęcia, wykonuje jakieś praktyki, ale cały plan jego życia nie wynika z Bożego planu i nie ma nawet tej idei, żeby swoje życie realizować według Bożego planu. Każdy tworzy swoje własne plany, buduje, realizuje je i w tym sensie większość katolików, z którymi dzisiaj się spotykamy, to ludzie nienawróceni, bowiem nawrócić się, to zrezygnować z własnego planu życia i przyjąć Boży plan, objawiany przez słowo Boże i odczytywany w Duchu Świętym.
 

Ks. Franciszek Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2009

 

 

Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, za: oaza.pl