Z racji wypadającej w tym roku 30. rocznicy śmierci sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, raz w tygodniu przybliżamy jego myśli. Wyborem zajmuje się Tomek Strużanowski.

Miłość Boża nie jest spowodowana przez człowieka, przez żadne jego zasługi, uczynki. Odpuszczenie grzechów nie jest skutkiem miłości człowieka, ale miłość jest skutkiem odpuszczenia grzechów.

Ks. Franciszek Blachnicki, „Przekonująca moc miłości”

 

 

Fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, za: oaza.pl