Bardzo prosimy o przeczytanie apelu Rady Stałej KEP i apelu Centralnej Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie wskazujących działania, jakie powinniśmy podjąć w obecnej sytuacji w naszym kraju.

My ze swej strony nawiązując do tych apeli prosimy was o rozważenie wsparcia naszych diakoni:

Diakonii Życia – działająca do niedawna jako prężny zespół Grębocińsko-Brodnicko-Chełmiński obecnie pilnie potrzebuje wsparcia osobowego

Diakonii Modlitwy – działająca w zaciszu ewangelicznej izdebki może dzięki waszemu wsparciu wyjdzie szerzej do rejonów i parafii

Jedną z zasad diakoni w RŚŻ jest zasada kolegialności. Aby była ona spełniona, musi ją tworzyć zespół ludzi. Dołączajcie do tych zespołów. Więcej ludzi, to lepsze pomysły i więcej można zrobić mniejszym wysiłkiem. A na pewno potrzebujemy inicjatyw i działania w tych obszarach.

Zainteresowanych, czy to z pomysłami, czy bez,  zachęcamy do kontaktu z liderami diakoni lub z nami.

Niech Pan nas wszystkich prowadzi, a my Go słuchajmy

Kasia i Marek Kalczyńscy

APEL RADY STAŁEJ KEP i APEL CDŻ