Jak co roku w z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Patronki Ruchu Światło – Życie odbywają się Adwentowe Dni Wspólnoty w rejonach.

W jedności z pozostałymi rejonami Domowego Kościoła w naszej diecezji, ale i całego Ruchu w Polsce i świecie, z przygotowanym programem, tematami, w jednym czasie wszyscy możemy przeżywać te same treści, poznawać piękno liturgii, celebrować Eucharystię, dawać świadectwo i radować się wspólnotą. Zainicjował to prorok naszych czasów, wizjoner i kandydat na ołtarze nasz założyciel ksiądz Franciszek Blachnicki.

Zgodnie z propozycją Kręgu Diecezjalnego nasze spotkanie odbyło się w sobotę 10.12.2022 w parafii Św. Józefa, rozpoczęło się o godz .14.00

Na początku Mateusz Łapiński w sposób bardzo zachęcający przedstawił założenia, formy działania i nieodzowność KWC. Spuentować można tak: żeby wygrać walkę z podstępnym i niebezpiecznym wrogiem po ludzku trzeba pieniędzy i armii, a po Bożemu aby walczyć o „ziemię świętą” jaką jest każdy człowiek – trzeba postu i modlitwy i tym właśnie jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Jest kolumną ratunkową ludzi dobrej woli dla zniewolonych od alkoholu.

Zawiązanie wspólnoty rozpoczęliśmy zapaleniem świecy przez Parę Rejonową i odśpiewaniem hymnu Benedictus, który bezpośrednio wprowadził nas w konferencję Moderatora Rejonu – Ojca Pawła Orła dotyczącą celebracji liturgii.

Przedstawiamy kilka ważnych wskazówek które usłyszeliśmy na podstawie listu apostolskiego Papieża Franciszka:

 1. Liturgia jest darem od Pana Boga i Kościół ma prawo i obowiązek troszczyć się o jej piękno, charyzmat i jedność
 2. Sam Jezus powiedział- „gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę”- Bóg jest inicjatorem tego wydarzenia – nas zaprasza – my jesteśmy odbiorcami liturgii
 3. Treścią liturgii jest ofiara Krzyża za zbawienie świata
 4. Przez sakrament Mszy świętej mamy dostęp do żywego Boga, źródła życia
 5. Eucharystia to szkoła dusz- zmienia, formuje je
 6. Liturgia jest sprawowana po to, aby Bóg wszedł w nasze życie- to Bóg jest inicjatorem spotkania
 7. Celebracja liturgii jest dla wszystkich uczestniczących w Zgromadzeniu Eucharystycznym – człowiek wychwala Boga, poprzez wspólną modlitwę i śpiew także przez milczenie i ciszę
 8. Liturgia wychowuje człowieka do autentycznej świadomości bycia „jednym ciałem w Chrystusie”
 9. Pomaga w zmianie mojego myślenia, patrzenia na świat oczami Boga
 10. Liturgia ma jednoczyć, a nie dzielić chrześcijan
 11. Obecnie celebrowana jest liturgia w Rycie Rzymskim, odnowiona przez Sobór Watykański II
 12. Mszał opublikowany przez papieża Pawła VI, uzupełniony przez papieża JPII

Następnie Dorota i Mateusz Rutkowscy podzielili się zwyczajami adwentowymi, które wprowadzili w swojej rodzinie. Roraty, przygotowanie lampionów, wieniec adwentowy, dzieciątko Jezus schodzące po drabinie – każdy stopień to tydzień adwentu – to może bardziej znane jednak mogły być inspiracją dla innych. Jednak ciekawy, indywidualny kalendarz adwentowy przygotowany harcerską metodą na każdy dzień to coś nowego.

Wszystko, aby nie przespać Adwentu – jak powiedziała nam w życzeniach nasza Para Rejonowa.

Na spotkaniu w grupach rozmawialiśmy o znaku światła w liturgii i w czasie Adwentu, poznaliśmy znaczenie i symbolikę różnych świec

Po Namiocie Spotkania odbyła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez trzech kapłanów z pełną asystą, jako dziękczynienie za światło, które Bóg wnosi w nasze życie, które chcemy nieść wszędzie tam gdzie panują ciemności.

Potem na wspólnej agapie bawili się starsi i młodsi.

Szkoda tylko, że nie do wszystkich dotarła wieść o ważnym i wartościowym spotkaniu, na które zaprasza sam BÓG….

(wszak wierzymy, że „tam gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje tam Ja jestem”)

 

Ewa i Sylwek Winiarscy