Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie.
Dnia 11.12.2022 roku, w trzecia Niedziele Adwentu, Niedzielę Radości, o godzinie 12.30 w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy odbyła się uroczysta Msza Święta, która rozpoczęła kolejny Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie. Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii rozpoczęła Para Rejonowa Renata i Rafał Różyńscy od symbolicznego zapalenia świecy. Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz kanonik Gabriel Aranowski, w obstawie liturgicznej członków Domowego Kościoła. Piękno tego spotkania ubogacał śpiew zespołu parafialnego. Kolejnym punktem Dnia była konferencja na temat: Eucharystia jako szczyt „Życia w Świetle”, bogactwo znaczenia znaków, gestów i postaw w liturgii, na podstawie listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio deisideravi, którą poprowadził proboszcz parafii ksiądz kanonik Gabriel Aranowski. Na konferencję zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy Eucharystii, którzy mieli pragnienie zdobycia wiedzy w tym zakresie. Podczas konferencji ksiądz wskazał m.in. na wartość niesienia światła przez małżonków wspólnoty Domowego Kościoła innym rodzinom, aby i one poznawały i budowały relację z Chrystusem; na ważność momentów ciszy w poszczególnych częściach Eucharystii (po homilii oraz po Komunii Świętej) oraz właściwe i świadome, odpowiednie do naszego wieku i miejsca, tj. Domu Bożego wykonywanie znaku Krzyża. Dalsze świętowanie Dnia odbyło się w salce przy Kościele, był to czas na rozmowy i wspólną radość ze spotkania przy skromnym poczęstunku. Wielkie Bóg zapłać wszystkim za obecność, zaangażowanie i za kolejną możliwość wspólnego Chwalenia Pana podczas rozmów, śpiewu, uśmiechów i wzajemnej życzliwości.
Szczęść Boże.
Małgorzata Rojek