Rejonowy Dzień Wspólnoty w rejonie Rubinkowo obchodziliśmy w sobotę 4 grudnia, w parafii
Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył o. Mirosław Górkiewicz. Również o. Mirosław wygłosił nam homilię nawiązującą do
tematu Adwentowego Dnia Wspólnoty, a więc mogliśmy usłyszeć o Prawdzie w ujęciu ludzkim, ale
przede wszystkim Boskim – „Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J 14,6).
Po Mszy św. przeszliśmy do refektarza, gdzie po chwili, potrzebnej na pozostawienie dzieci pod
opieką pań przedszkolanek, wspólnie się pomodliliśmy, podzieliliśmy się na trzy kręgi i rozeszliśmy do
osobnych salek na rozmowy w grupach. Choć na ten punkt programu przeznaczona była tylko niecała
godzina to wśród uczestników dało się słyszeć głosy, że takie spotkania w kręgu kilku małżeństw to
bardzo owocny czas, nie pomijając faktu, że to świetna okazja to zapoznania się między osobami z
sąsiednich parafii.
Na zakończenie tego dnia odbyła się agapa, której najważniejszym elementem były ciasta domowej
roboty.
Dziękujemy Ci Boże, że dałeś nam się spotkać tego dnia w gronie sióstr i braci ze wspólnoty.
Chwała Panu!
Rejon Rubinkowo