Potrzeba nam dalekowzroczności

Dobry Bóg w dniu 24 września na Rejonowy Dzień Wspólnoty rozpoczynający rok formacyjny przygotował słowa: „Panie ty zawsze byłeś nam ucieczką”.

Chcemy się otwierać na działanie Ducha Świętego, aby „Życie w świetle” (hasło roku formacyjnego 2022/23 dla całego Ruchu Ś-Ż) było ciągłym zdążaniem do wiecznego domu, którego uczymy się we wspólnocie Domowego Kościoła

Na początku spotkania w Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę rozpoczynającą Eucharystię, której przewodniczył nowy moderator Rejonu Bielany – Ojciec Paweł Orzeł CSRS w koncelebrze z O. Proboszczem Wojciechem Zagrodzkim i O. Leszkiem Kapustą

Podczas homilii usłyszeliśmy, że choć wszystko na ziemi jest ulotne jak dym, jedyne co nie przemija to Bóg. On chce nas zaskakiwać, tylko trzeba nam dalekowzroczności tzn patrzeć do czego zdążamy. Aby nasze życie w rodzinach było szczęśliwe to zawsze musimy patrzeć na koniec naszego życia, wtedy zobowiązania DK nie będą trudne. będziemy je realizować z miłością.

Jeżeli wydaje się nam że wspólnota nie przynosi dobrych skutków, zdaje się że nasz Oblubieniec się ukrywa, to tu przygotowujemy się do pójścia za Bogiem, aby móc w każdej chwili powiedzieć „dla Jego bolesnej męki…”

Dzięki DK stale wpatrujemy się w Niebo, pomaga nam Maryja – najdoskonalszy wzór postawy dalekowzroczności, polecajmy się Jej zawsze, jak czynił to Sługa Boży, Założyciel Ruchu Światło – Życie Ks. Franciszek Blachnicki.

Na koniec Mszy Świętej O. Proboszcz powiedział ,że bardzo cieszy się wspólnotą DK obecną od dziesiątków lat przy parafii Św. Józefa. Ostrzegł nas że chrześcijaństwo to nie przeciętność, będąc we wspólnocie mamy zawsze buntować się na byle jakość i być radykalni Ewangelią, być apostołami w środowiskach życia i pracy. Oazy mają trwać tak długo aż wszystko wokół stanie się oazą – to słowa O. W. Majewskiego powtórzone za Ks. Franciszkiem.

Po pięknej Eucharystii, nastąpiły podziękowania dla Ojca Wiesława Majewskiego, który przez wiele lat był moderatorem Rejonu Bielany oraz wcześniej posługujących par łącznikowych – E. i J. Kilanowskich, E. i S. Winiarskich, skarbnika – D. Kaczorowskiej i kolporterki Listu i biuletynu diecezjalnego – M. Olszewskiej, a nade wszystko podziękowanie dla ustępującej pary rejonowej Iwonce i Rysiowi Talarkom za troskę, modlitwę i służbę przez trzy lata.

Nowa Para Rejonowa Maria i Mariusz Krukar pod natchnieniem Ducha Bożego wykonali wspaniałą pracę, odbyli wiele spotkań w efekcie czego mogli przedstawić nowych odpowiedzialnych w rejonie za poszczególne diakonie Następnie wszystkie kręgi mogły zaprezentować się wspólnocie. Wszystko odbywało się w pięknej oprawie muzycznej animowanej przez nową diakonię poprowadzoną przez małżeństwo Komorowskich, a dzieci były zaopiekowane podczas zabaw w terenie przez instruktorów ze Skautów Króla. Na koniec każdy mógł uradować się bratem i siostrą podczas agapae.

Właśnie taki czas udowadnia, że wspólne spotkania, gdzie szczytem jest Eucharystia, w której żywo uczestniczymy, posługujemy jest niezwykle cenny. Jest w nich czas na poznanie i rozmowy, aby umacniać się wzajemnie w posłudze i promocji Domowego Kościoła wszędzie tam gdzie żyjemy.

Ewa i Sylwek Winiarscy