Rejonowi Bielany gratulujemy tak wspaniałego wzrostu. Rejon ten osiągnął 21 kręgów, a jeszcze kolejne są pilotowane. Na pewno  jest to sukces pracy organicznej wielu aktywnych członków oraz księży z parafii tego rejonu, którzy skutecznie gromadzili tych, co Duch Święty kierował do Domowego Kościoła. Brawo!

Daje to możliwość podziału tego rejonu na dwa nowe rejony, co zostało postanowione na spotkaniu kręgu rejonowego 29 kwietnia 2022. Zatem od nowego roku formacyjnego będzie funkcjonowała następująca struktura:

  • Bielany i Wrzosy

 

  • Podgórz, Rudak, Cierpice (pilotowany krąg), Czerniewice (nowotworzona grupa młodzieżowa) oraz prawobrzeżne parafie Torunia – NMP i św. Michała

 

Na mapie podział będzie wyglądać tak: