PLAN DIECEZJALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
DOMOWEGO KOŚCIOŁA

O walce duchowej w codzienności, czyli: którym palcem wypędzasz demony (Łk.11,20)

Ks. Dawid Wasilewski

8-9-10 III 2018
PARAFIA ŚW ANTONIEGO TORUŃ

8.III 2018 CZWARTEK
18.00 EUCHRYSTIA z nauką rekolekcyjną
Po Eucharystii – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

9.III 2018 PIĄTEK
18.00 EUCHRYSTIA z nauką rekolekcyjną
Po Eucharystii DROGA KRZYŻOWA

10.III 2018 SOBOTA –Diecezjalny Dzień Wspólnoty
14.30 Przygotowanie do Eucharystii
14.45 NAMIOT SPOTKANIA
15.00 EUCHRYSTIA z nauką rekolekcyjną
Po Eucharystii ŚWIADECTO
AGAPE

W czasie nabożeństw jest możliwe pozostawienie dzieci pod opieką diakonii wychowawczej!