Kochani,

W związku z epidemią koronawirusa mamy nietypowy czas dla naszej formacji. Pojawiają się różne wątpliwości i pytania. Stwierdziliśmy, że dobrze będzie, gdy udzielając odpowiedzi na indywidualne pytanie będziemy ją również publikować, aby wszyscy mieli do nich dostęp. Te pytania i odpowiedzi znajdziecie na tej stronie poniżej. Odpowiedzi są sporządzane w konsultacji z księdzem moderatora Dariuszem Aniołkowskim.

 —————————————————

Co ze spotkaniami kręgów w czasie epidemii?

Należy dołożyć starań, by praca kręgów trwała. Zachęcamy do organizacji spotkań zdalnie za pomocą technik internetowych lub telefonicznych. Wiele kręgów przeprowadziło już takie spotkania i póki  co słyszeliśmy tylko głosy zadowolenia z faktu ich przeprowadzenia. Trudności oczywiście przy tym bywają. Jeżeli organizacja takiego zdalnego spotkania jest w Waszym kręgu bardzo trudna lub niemożliwa to starajmy się umawiać na kontakt modlitewny. Starajmy się utrzymywać kontakt i troszczmy się o siebie nawzajem. Nie zaniedbujmy formacji i rozwoju kręgu przez czas epidemii. Nie wiadomo jak długo ona potrwa. Krąg centralny napisał wskazania co do spotkań kręgów w czasie epidemii. Zachęcamy do przeczytania:

List kręgu centralnego 2020

 

Czy zdalne spotkania kręgów muszą mieć wszystkie elementy właściwe dla spotkania kręgu?

W miarę możliwości tak. Jednak nie róbmy wszystkich punktów na siłę, jeśli okoliczności nie sprzyjają.

 

Czy w związku z epidemią temat roku w Listach nie zdezaktualizował się? Czy nie należałoby go zmienić?

Nie jest obowiązkowym prowadzenie tematów formacyjnych  zgodnie z Listami. Początkowe lata formacji mają z góry ustalone tematy spotkań. Potem kręgi dobierają sobie temat formacyjny roku adekwatnie do potrzeb rozwoju duchowego, małżeńskiego lub rodzinnego albo kierując się tematem roku całej wspólnoty korzystają z Listów. W każdej sytuacji, gdy krąg uzna, że pojawił się problem pilniejszy może dokonać zmiany tematu.

 

Co z rekolekcjami letnimi?

Krąg Centralny podjął decyzję, że letnie rekolekcje wyjazdowe 2020 należy odwołać. W zamian za to każde małżeństwo powinno przeżyć rekolekcje „domowe”.

Więcej na ten temat znajdziecie w liście kręgu centalnego.

List kręgu centalnego 2020

 

Jak przeprowadzić wybory?

Również na ten temat wypowiedział się  krąg centralny.  Poprosili  o odłożenie wyborów do momentu, kiedy będą one możliwe do przeprowadzenia w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi zaleceniami państwowymi i kościelnymi oraz Zasadami DK. Więcej w liście kręgu centralnego.

List kręgu centralnego 2020

 

 

Czy jako członkowie wspólnoty powinniśmy dołożyć starań, aby uczestniczyć w nabożeństwach mimo prawnych ograniczeń?

<do sytuacji od 26.04> Stosujmy się do zaleceń Biskupa. Wydaje się, że obecnie każdy, kto ma wolę uczestniczyć w Eucharystii w kościele, znajdzie taką możliwość. Wybierając się do kościoła zachowujmy się z zasadą miłości bliźniego.

<do sytuacji przed 26.04> Absolutnie nie. Przyjmijmy tą sytuację z pokorą i miłością bliźniego. Może ktoś inny bardziej potrzebuje uczestniczenia we mszy św. niż my. Właśnie jako wspólnota Domowego Kościoła powinniśmy innym pomagać modlić się w domu , również poprzez swój przykład.