Poniżej prezentujemy różnorodne materiały i pomoce, przydatne w wypełnianiu posług liturgicznych oraz w rozwoju formacji liturgicznej i biblijnej. Strona powstaje pod merytoryczną opieką Diakonii Liturgii diecezji toruńskiej.

Ostatnio dodane materiały:

 1. Komentarz i modlitwa powszechna w liturgii
 2. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR)
 3. Wskazania Episkopatu Polski do OWMR
 4. Gdy otwierasz Biblię – ks. Rajmund Pietkiewicz
 5. Wstęp ogólny do Pisma Świętego
 6. Rozpoczęła się formacja przygotowująca do posług lektora i akolity

 

Wszelkie posługi sprawowane przez świeckich podczas Mszy Świętej domagają się sprawowania ich z jak największą pieczołowitością i w zgodzie z nowym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego. Dla każdej z tych posług przygotowano w Centralnej Diakonii Liturgii proste ulotki, zawierające kwintesencję tychże posług.

 1. komentarz
 2. schola – kantor
 3. psałterzysta
 4. lektor
 5. modlitwa powszechna
 6. ministrant ołtarza
 7. ministrant księgi
 8. ministrant krzyża
 9. ministrant kadzidła
 10. ministranci światła

Materiały przybliżające istotne elementy Mszy Świętej:

 1. Katechezy wprowadzające w obrzędy Mszy Świętej
 2. Podstawowe przedmioty liturgiczne

Pakiet materiałów, związanych z poprawnym posługiwaniem i przeżywaniem Eucharystii. Niech służą nam w coraz lepszym zgłębianiu istoty liturgii w życiu Kościoła.

 1. Co to jest liturgia
 2. Co to jest diakonia liturgiczna
 3. Liturgia dziełem Trójcy Świętej
 4. Krąg Liturgiczny
 5. Milczenie w liturgii
 6. Postawy liturgiczne
 7. Gesty liturgiczne
 8. Szaty liturgiczne
 9. “Amen” w liturgii
 10. Modlitwa powszechna