Liturgia

Na tej stronie prezentujemy różnorodne materiały i pomoce, przydatne w wypełnianiu posług liturgicznych oraz w rozwoju formacji liturgicznej i biblijnej. Strona powstaje pod merytoryczną opieką Diakonii Liturgii.

 

 

 

Ostatnio dodane materiały:

 

Wszelkie posługi sprawowane przez świeckich podczas mszy świętej domagają się sprawowania ich z jak największą pieczołowitością i w zgodzie z nowym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego. Dla każdej z tych posług przygotowano w Centralnej Diakonii Liturgii proste ulotki, zawierające kwintesencję tychże posług.

Materiały przybliżające istotne elementy Mszy Świętej:

Pakiet materiałów, związanych z poprawnym posługiwaniem i przeżywaniem Eucharystii. Niech służą nam w coraz lepszym zgłębianiu istoty liturgii w życiu Kościoła.