Święcenia kapłańskie w naszej diecezji

Dnia 16 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu odbyły się święcenia prezbiteratu. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. bp Andrzej Suski Biskup Toruński. Wśród kapłanów koncelebrujących Eucharystię byli m.in.: ks. bp Józef Szamocki, moderatorzy i profesorowie WSD oraz licznie zgromadzeni kapłani.

Czterech spośród wyświęconych neoprezbiterów w czasach seminaryjnych aktywnie współpracowało z Domowym Kościołem, uczestnicząc w wakacyjnych rekolekcjach oraz w całorocznych spotkaniach kręgów. Są to kapłani: Michał Kossowski, Michał Oleksowicz, Michał Rogoziński i  Przemysław Syrkowski.

Więcej o święceniach tutaj.

Galeria foto tutaj.

Informacje i fotografie zaczerpnięte z serwisu internetowego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.