Ruch Światło-Życie

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ,

DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNA

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ

FUNDACJA ” ŚWIATŁO-ŻYCIE” OŚRODEK W BYDGOSZCZY

ZAPRASZAJĄ NA

 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM POPULARNO-NAUKOWE

 

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KS. FRANCISZEK BLACHNICKI

WIZJONER NOWEGO CZŁOWIEKA I ŻYWEGO KOŚCIOŁA

 

 

Termin: 1-2 czerwca 2018 r. Bydgoszcz – Wstęp wolny – zapisy na: www.dk.bydgoszcz.pl

 

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej (prelekcje) – ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

Dom Polski (Nieszpory, koncert) – ul. Grodzka 1, 85-109 Bydgoszcz

Kościół Ojców Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli (Msza Św.)- Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

 

Piątek, 1 czerwca 2018 r.

15.00 – 15.15 – Przywitanie uczestników – Marlena i Remigiusz Galiccy – para diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

15.15 – 15.30 – Inauguracja Sympozjum – Ks. Biskup dr Jan Tyrawa

 

Sesja I

Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

15.30 – 16.15 – dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Wyszyński – Wojtyła – Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce 

16.15 – 16.45 – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych.

 

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

Sesja II

Prowadzący: dr Anna Szarapka

17.00 – 17.30 – Ks. dr Paweł Hoppe – Ruch Światło-Życie oraz Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej

17.30 – 18.00 – Ojciec Andrzej Lemiesz SJ

18.00 – 18.45 U boku Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – świadectwo życia i działalności – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy – Domowy Kościół w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, wspomnienia o działalności ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu oraz o jego twórcy Ojcu Czesławie Chabielskim;

Uczestnicy: O. Andrzej Lemiesz SJ, O. Mieczysław Łusiak SJ, Ks. Piotr Wencel, Ks. Janusz Konysz, Ks. Maciej Tyckun, Pani Eleonora Gwardzik, Państwo Teresa i Zygfryd Buzałowie, Państwo Bożena i Andrzej Barylscy, Państwo Kazimiera i Klemens Chmielewscy, Państwo Ewa i Janusz Nowaccy, Państwo Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, Państwo Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie, Państwo Regina i Marek Piątkowscy, Państwo Małgorzata i Mariusz Maciejewscy

18.45 – 19.15 przerwa kawowa i przygotowanie Nieszporów

19.15 – 20.15 Nieszpory i koncert Męskiego Zespołu Chorałowego pod dyrekcją prof. Mariusza Kończala (prowadzący nieszpory Ks. Maciej Tyckun lub Ks. Janusz Konysz), Dom Polski

20.30 – Kolacja dla prelegentów, wykonawców koncertu i zaproszonych gości

 

Sobota, 2 czerwca 2018 r.

Sesja III

Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

9.00 – 9.30 – Ks. Karol Rawicz-Kostro – Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. F. Blachnickiego.

9.30 – 10.00 – Ks. Tomasz Opaliński – Krajowy Moderator Domowego Kościoła – Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: duchowość maryjna czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

10.00 – 10.30 – Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła Formacja Domowego Kościoła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele

10.30– 11.00 – przerwa kawowa

 

Sesja IV

Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

11.00 – 11.30 – Robert Telus – poseł RP – Nauka społeczna Ks. F. Blachnickiego

11.30 – 12.30 – Ks. Bp. dr Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – „Nowy człowiek – święty człowiek” – Droga do świętości Czcigodnego sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

12.30 – 13.00 Przygotowanie do Mszy św.

13.00- 14.00 – Msza św. (z udziałem Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej) Parafia O.O Jezuitów w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 7

14.00 – 15.30 – obiad – Seminarium

 

Sesja V

Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

15.30 – 15.45 – scenki 1-4 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie)

15.45 – 16.15 – ks. dr Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – Idea Żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja odnowy parafii

16.15 – 16.45 – ks. dr Sylwester Warzyński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bydgoskiej – Dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego na tle współczesnej kultury.

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

Sesja VI

Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

17.00 – 17.15 – scenki 5-10 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie)

17.15 – 17.45 – ks. dr Jan Mikulski – moderator Domowego Kościoła w latach 2001-2004 – Czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności i wyzwoleniu głoszonej przez Księdza Franciszka Blachnickiego?

17.45 – 18.15 Ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM – Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej – Katecheza kerygmatyczna według Księdza Franciszka Blachnickiego – inspiracje dla współczesności

18.15– 19.00 – panel dyskusyjny

19.00 -19.30 – Przerwa – szwedzki stół

19.30 – 20.00 – Nieszpory (Diakonia Muzyczna)

20.00 – Koncert Uwielbieniowy (Diakonia Muzyczna)

 

 

Plakat promujący dostępny tutaj.

 

Fot. blachnicki.oaza.pl/media

Wielki Post i Triduum Paschalne to czas,  w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć Naszego Pana  Jezusa Chrystusa.Święty Krzyż wskazuje nam drogę do Nieba i obdarza wytrwałością w dążeniu „do tego co w górze”.

Czytaj dalej »

Święta Zmartwychwstania Jezusa to szczególny czas, kiedy Chrystus Sługa dotyka nas światłem swego Słowa i wchodzi w nasze życie z tym Słowem, gdzie staje się Ono treścią całego naszego istnienia. Życzę Wam tego Światła-Życia, którym jest Zmartwychwstały. I przypominam słowa Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego tak bardzo odzwierciedlające Święta Paschalne:
„Kościół jest wtedy żywym Kościołem,
kiedy Tajemnica Paschalna Chrystusa jest w nim żywa,
to znaczy wtedy,
kiedy chrześcijanie przeżywają swoje powołanie chrztu świętego na co dzień,
kiedy pojmują swoje życie jako nieustanne przechodzenie
z Chrystusem przez śmierć do życia,
kiedy realizują swoje życie jako umieranie, jako dawanie siebie,
kiedy swoje życie poddają planom miłości Boga
i kiedy w ten sposób sami przechodzą
do coraz pełniejszego życia zmartwychwstałego Chrystusa,
stając się dla innych źródłem tego życia.”

Ks. Waldemar Konczalski
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Diecezji Toruńskiej

 

Fot. flicker.com/cckwadrat

Mieć „Światło-Życie” w sercu

Pozdrawiam wszystkich dla których charyzmat i słowa Światło-Życie mają szczególne znaczenie, niezależnie od stanu, czy powołania jakie w obecnym czasie przeżywają. Jaką odpowiedź usłyszymy, gdy przeciętnemu chrześcijaninowi zadamy pytanie: z czym kojarzy mu się Światło-Życie? Pierwsze myśli powinny biec w kierunku Jezusa Chrystusa, który w Biblii nie raz jest określany jako Światło i jako Życie człowieka. Niewątpliwie jednak wielu osobom kojarzy się to określenie z Ruchem Światło-Życie, z Oazą, czy dalej z Oazą Żywego Kościoła i wszystkimi gałęziami tej wspólnoty. Mieć Światło-Życie w swoim sercu, to tak naprawdę mieć Jezusa w swoim sercu. Zatem nie przesadzę mówiąc, że to charyzmat każdego chrześcijanina. Trzeba więc ciągle charyzmat Światło-Życie przypominać, aby żyły nim Ruch Światło-Życie i wszystkie jego gałęzie, ale tak naprawdę każdy chrześcijanin.
Przypomnijmy sobie, co o chryzmacie Światło-Życie mówi założyciel tej wspólnoty Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. „Aby zrozumieć istotę charyzmatu Ruchu Światło-Życie musimy sobie wpierw uświadomić jego źródła inspiracji. Jest nim najpierw to, co można by nazwać charyzmatem podstawowym naszego ruchu. Jest on wyrażony w znanym nam symbolu: Fos-Zoe (Światło-Życie). Dlaczego mówimy, że jest to nasz charyzmat podstawowy? Wyraża on pewną zasadę, która decyduje o tym, że jesteśmy ruchem charyzmatycznym w szerszym tego słowa znaczeniu, to znaczy ruchem inspirowanym przez Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem jedności, tej jedności, która jest zasadą życia. W osobie ludzkiej musi się dokonać podstawowa synteza, polegająca na jedności pomiędzy światłem, czyli poznaniem, a naszą egzystencją. To, co jest poznane jako prawda, to, co świeci w naszym umyśle jako prawda, musi stać się normą naszego postępowania. Nasze życie musi być poddane wymaganiom światła. Światło i życie musi stać się w nas nierozdzielną całością. To właśnie wyraża symbol: skrzyżowane słowa Fos-Zoe. Nie mówimy: Światło i Życie, ale: Światło-Życie. Chodzi o światło, które tworzy z życiem nierozdzielną całość. To jest zasada czy postulat, który staramy się mieć na uwadze w naszym działaniu przy podejmowaniu różnych wysiłków. Ten znak wzywa nas do przyjmowania właściwej postawy. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ostatecznie tylko Duch Święty może w nas doprowadzić do jedności światła i życia. Tylko w Duchu Świętym możemy tak przyjąć Chrystusa, który jest Światłem, i tak się z Nim zjednoczyć, że stanie się On naszym Życiem. Na tym polega nowe życie. Symbolika światła i symbolika życia jest w naszym ruchu mocno zakorzeniona. Widzimy w tym podstawowy charyzmat. Wyraża go również cytat z Ewangelii: Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia(J 8, 12).”

Mocno wyrył mi się w sercu charyzmat Światło-Życie, szczególnie przez formację podstawową, spotkania w grupie w czasie roku i przez każde rekolekcje oazowe kolejnych stopni, a potem już posługi jako animator. Każdy ma swoją drogę powołania, ale ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie wiem czy byłbym księdzem gdyby nie Ruch Światło-Życie, w którym mocno wołał mnie Jezus. Pamiętam, kiedy przeżywałem pierwszy stopień na oazie w Suchej na Pomorzu. Biłem się wtedy mocno z myślami jak przyjąć ten głos. Pójść za Jezusem, czy go po prostu odrzucić? Myślałem, że coś stracę, gdy wybiorę drogę kapłaństwa. Po rozmowie z moderatorem tamtej oazy, o. Czesławem Chabielskim, nie miałem już żadnych wątpliwości. Wiedziałem doskonale, że nic nie stracę i ciągle świeciła mi wtedy myśl Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: „że posiadać siebie to dawać siebie”, co pozwalało powoli podążać drogą powołania kapłańskiego za głosem Jezusa.
Zapewne wielu z Was mogłoby zaświadczyć o tym, jak Ruch Światło-Życie, przez Oazę Dzieci Bożych, czy Oazę Młodzieżową, albo Domowy Kościół, czy inne gałęzie, lub Diakonie kształtował Wasze życie, a wielu nadal dopiero przemienia i formuje.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Biskup Toruński Wiesław Śmigiel mianował mnie na okres czterech lat Moderatorem Diecezjalnym Ruchu Światło-Życie, zlecając kierowanie Ruchem Światło-Życie w diecezji, troskę o rozwój wszystkich jego gałęzi, zgodnie z chryzmatem całego Ruchu, oraz ich szczegółowym charyzmatem, jak również troskę o rozeznawanie kierunków zadań podejmowanych przez Ruch Światło-Życie z zachowaniem kompetencji innych organów diakoni. W Diecezji Toruńskiej niewątpliwie najlepiej działającą gałęzią Ruchu Światło-Życie jest Domowy Kościół, ale tak bardzo brakuje rozwoju Oazy Dzieci Bożych i Oazy Młodzieżowej. Kiedy bp Wiesław Śmigiel wręczał mi dekret na Diecezjalnego Moderatora Ruchu Światło-Życie zaznaczał, że Ruch Światło-Życie i wszystkie jego gałęzie jest pośród wielu wspólnot i stowarzyszeń, jedną z bardzo znaczących i istotnych w Kościele wspólnot, bo jest w niej właściwie wszystko, co formuje człowieka, a szczególnie dzieci, czy młodzież. Te najistotniejsze rzeczy pośród wielu innych to: formacja roczna w małej grupie, szkoła modlitwy, szkoła liturgiczna i rekolekcje.
Kieruje więc prośbę najpierw do Was drodzy współbracia w kapłaństwie, jeżeli chcecie mieć parafie w których będzie żył Jezus, a Kościół stanie się żywym Kościołem, oprócz wielu innych wspólnot załóżcie koniecznie Oazę Dzieci Bożych, czy Oazę Młodzieżową, a dla małżeństw Domowy Kościół. Niekiedy zastanawiamy się jak formować dzieci, czy młodzież, albo rodziny. Ruch Światło-Życie daje gotowe i sprawdzone materiały formacyjne, które naprawdę prowadzą do żywej wiary i spotkania z Jezusem. Ci którzy z Was zetknęli się z Ruchem Światło-Życie dobrze wiedzą, że to dobra, gruntowna i niezawodna formacja ludzi, którzy naprawdę wiernie służą w Kościele.
Słowa wielkiej prośby kieruje, też do tych którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z Oazą, a szczególnie do tych którzy formowali się w tej wspólnocie i zapomnieli z czego wyrośli. To w Ruchu poznaliście Jezusa i siebie, dzięki czemu dziś jesteście szczęśliwi w swoim konkretnym powołaniu. Nadal jesteście animatorami. Rozbudźcie w sobie na nowo charyzmat Światło-Życie, zacznijcie służyć na nowo formując innych, dajcie to, co sami kiedyś otrzymaliście, bo wiecie przecież, że to było dobre. Zacznijcie „posiadać siebie w dawaniu siebie” i nie mówcie, że nie macie czasu albo, że to nie na te czasy. Proszę Was jeszcze raz, rozbudźcie na nowo w sercach charyzmat Światło-Życie. Niech Słowo Pana stanie się Waszym Światłem i zacznijcie Nim żyć.
Prośbę kieruje do Domowego Kościoła. Sami trwając w chryzmacie Światło-Życie, zaproponujcie tę drogę Waszym dzieciom, znajomym, przyjaciołom i sami włączcie się w formowanie młodych, przecież niektórzy z Was wyrośli z Oaz Dzieci Bożych, czy Młodzieżowych. Bądźcie animatorami również grup dziecięcych, czy młodzieżowych na ile Wam czas pozwoli, przecież wielu z Was jest po podstawowej formacji. Dajcie Jezusa innym, skoro sami, w jakiś sposób, już Go poznaliście.
A największa prośba do Was, Drogie Dzieci i Droga młodzieży. Jeżeli chcecie dobrze przeżyć życie, być szczęśliwi, uśmiechnięci i nie być nigdy samotni; jeżeli chcecie naprawdę odkryć swoją godność, żeby Was nikt nie oszukał, nie proponował łatwego i próżnego życia (bo to tylko pozorne szczęście), to gdy usłyszycie słowo Oaza, czy Ruch Światło-Życie, idźcie tam, bo to naprawdę Oaza Szczęścia z Jezusem, na pustyni codziennego życia. To naprawdę dobra droga i wielkie szczęście teraz i na wieki w Oazie życia wiecznego.
Na koniec jeszcze parę słów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, które chyba dziś stają się szczególnie aktualne. „Ciągle jeszcze spotykamy się z niedoinformowaniem, a nawet z dezinformacją na temat ruchu. Czasem mamy do czynienia ze świadomym szerzeniem pewnych błędnych informacji, a nawet oszczerstw. Przeważnie jednak ich źródłem jest brak należytej informacji. Większość tych ludzi na pewno akceptowałaby z wielką radością ruch i jego program, gdyby naprawdę poznała go. Co więc mamy czynić, aby charyzmat ruchu był bardziej znany, żeby informacja była lepsza? Sprawa nie jest łatwa. Ruch jest bowiem rzeczywistością bardzo bogatą, złożoną, jest po prostu przejawem życia Kościoła, a życia nie można ująć w schematy.” Kontynuując myśl Blachnickiego, trzeba tu przywołać słowa żyjącego bardzo charyzmatem Ruchu Światło-Życie o. Czesława Chabielskiego, który stworzył Ośrodek Oazowy w Suchej na Pomorzu z podarowanego mu gospodarstwa w którym przeżyłem wiele rekolekcji, mówił tak: „Życia drugi raz z poprawkami nie będziesz przeżywać. Boży plan jest ciekawszy od ludzkich pomysłów. My idziemy, ale to Bóg prowadzi.”
Prośmy, aby Duch Święty prowadził Ruch Światło-Życie i wszystkie jego gałęzie w naszej Diecezji Toruńskiej. Wszystko zawierzam Niepokalanej Matce Kościoła.

Z darem modlitwy
Ks. Waldemar Konczalski
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Diecezji Toruńskiej